Recent Supreme Court Decision
Nirdhan Uthan Bank Ltd -Labour Act, 2048 and FIs- Staff Bye laws

मा.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह,मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री सुशीला कार्की,रिट नं.६८–WF –०००७,उत्पे्रषण परमादेशसमेत,जिल्ला रूपन्देही,सिद्धार्थनगर नगरपालिका,वडा नं.७ मा अवस्थित निर्धन उत्थान बैंक लि.,केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तथा आफ्न

Supreme Court Decision at 1/27/2014 9:22:11 AM


सदर स्याहा गरेको धरौटी रकमलाई करको दायरामा ल्याउनु न्यायसंगत् नदेखिने ।

ठोस आधार बिना पेश गर्न सकेको पनि नहुँदा पुनरावेदन जिकीर वस्तुनिष्ठ देखिन आएन । अतः यस्तो स्थितिमा यी करदाताले राखेको धरौटी रकम सदर स्याहा भएको भनी सम्बन्धित कार्यालयले लेखिदिएको पत्रलाई अस्वीकार गरी त्यसरी सदर स्याहा गरेको रकमलाई करको दायरामा ल्याउनु न्या

Supreme Court Decision at 6/26/2013 1:46:06 PM